Wraz z początkiem roku szkolnego nasza szkoła rozpoczyna kolejny projekt Erasmus+! Nosi on tytuł “Appreciating our native culture and heritage with a focus on sport” / „Doceniamy naszą rodzimą kulturę i dziedzictwo, koncentrując się na sporcie”. Projekt ten rozpoczyna się 1 września 2018 roku a kończy 31 sierpnia 2020 roku.

Instutucją koordynującą jest:

Szkoła Podstawowa z Irlandii Woodland N.S.

Pozostali partnerzy w projekcie to:

Szkoła Podstawowa nr 14 z Oddziałami Sportowymi i Integracyjnymi Polskich Olimpijczyków w Krośnie

Osnovna skola Marjan – szkoła podstawowa z Chorwacji

Istituto Comprensivo Melvin Jones Orazio Comes – szkoła podstawowa z Włoch

PLATON SCHOOL SA – szkoła podstawowa w Grecji

Cele projektu to:

– obserwowanie dobrych praktyk w zakresie nauczania i uczenia się, a następnie przenoszenie ich i wdrażanie w partnerskich szkołach w celu podniesienia jakości procesu nauczania i uczenia się,

– rozwijanie świadomości wartości rodzimej kultury wśród młodzieży (zwyczaje, sztuka, folklor, kuchnia, sport),

– poszerzenie wiedzy na temat różnorodności kulturowej,

– wzbudzenie poczucia szacunku i przynależności do wspólnego europejskiego dziedzictwa kulturowego, jednocześnie rozpoznając podobieństwa i szanując różnice,

– zwiększenie poczucia przynależności do społeczności europejskiej wśród dzieci,

– rozwijanie i podnoszenie kompetencji wśród uczniów i nauczycieli.

Działania projektowe obejmują wyjazdy szkoleniowe oraz stałą współpracę międzynarodową pomiędzy uczniami, nauczycielami oraz społecznościami lokalnymi instytucji biorących udział w projekcie. Jesteśmy niezwykle dumni i szczęśliwi, że nasza placówka już po raz kolejny znalazła się w grupie europejskich szkół, które promują międzynarodową współpracę oraz wysoki poziom nauczania.

p. Matylda Gronicka